Užitečné odkazy

Fakt, že se ženy vyhýbají počítačům a moderním technologiím, neunikl pozornosti sociologů. Zejména ve Spojených státech a Velké Británii vzniklo od počátku 80. let minulého století na téma "ženy a počítače" mnoho odborných studií a vedla se řada výzkumů, zkoumajících odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím a jejich vliv na celou společnost.

Plakát k projektu Evropské komise IT Girls
Skvělá kariéra pro skvělé ženy! Vystup ze stínu a chop se příležITosti! Hlásá nový plakát Evropské komise propagující větší počet dívek v IT

Akademická diskuse se ovšem v posledních letech přesunula do praktické roviny - proč ženy do ICT nechtějí vstupovat a jak docílit toho, aby do ICT více pronikaly, aby nebyl ohrožen rozvoj informační společnosti nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Z tohoto důvodu vznikla řada osvětových kampaní zaměřených na propagaci IT mezi studentkami a ženami iniciované jednotlivými státy, nevládními organizacemi či komerčními firmami.

Díky internetu se mohly najít a spojit ženy pracující v IT, které se cítily mezi převahou mužů osamoceně. Zakládaly proto ženské technologické komunity, ve kterých se dělily o své zkušenosti, jak sladit rodinný a pracovní život, navzájem se motivovaly a radily si. První takovou skupinou byla Systers založená americkou inženýrkou Anitou Borg v roce 1987 jako prostý mailing-list.

Na této stránce nyní najdete odkazy na kampaně za zvýšení počtu IT žen, na organizace sdružující ženy v IT a výzkumné zprávy a publikace na téma ženy a IT.