Zkus IT vydalo pohlednici motivující dívky do oboru IT

Upozornit dívky na možnosti budoucího pracovního uplatnění v IT se snaží pohlednice Zkus IT, propagující tyto internetové stránky, na nichž mohou dívky samy přesvědčit, že jim má obor IT, co nabídnout, a že dívky a ženy mají co nabídnout IT.

Pohlednice Zkus ITPohlednice ukazuje, že pro obor IT se může rozhodnout jakákoli dívka, která má o moderní technologie zájem, a nemusí tuto možnost předem zavrhnout z důvodu stereotypních představ o tomto oboru.

Citát na pohlednici od emeritního profesora MIT (Massachusetts Institute of Technology) Josepha Weizenbauma "Programování se lze poměrně snadno naučit. Téměř každý, kdo má v pořádku myšlení, se může stát po krátkém výcviku i krátké praxi docela dobrým programátorem," zvolilo Zkus IT proto, že Joseph Weizenbaum (1923 - 2008) nebyl jen informatikem, ale také myslitelem, který upozorňoval, že dobrý informatik musí být dostatečně vzdělaný i v jiných oblastech, než je jen sama informatika - ve filozofii, etice a dalších "měkkých" společenských vědách, protože informatici mají v současnosti v rukou velkou moc.

Citát pochází z jeho slavné knihy "Moc počítačů a lidský rozum" (Computer Power And Human Reason) z roku 1976, v níž varoval před nekritickým přijímáním počítačů a přílišnou důvěrou lidstva v moc počítačů. V českém vydání některých částí této knihy pod názvem "Mýtus počítače" ho najdete na straně 118.

Pohlednice je k dispozici od 13. do 26. května ve stojanech Boomerang v klubech, internetových kavárnách, kavárnách a restauracích v osmi českých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc).

Na skutečnost, že práce v IT není vhodná jen pro muže, se snažilo občanské sdružení Zkus IT upozornit na semináři "Mediální obraz IT", který se konal v pondělí 12. května, a na němž se zástupci médií a veřejnosti dozvěděli, proč by se dívky a ženy měly začít o obor IT více zajímat.

Hosty tohoto semináře byli prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. z Fakulty informačních technologií VUT v Brně a Mgr. Lukáš Dočkal, recruiter specializovaný na vyhledávání a nábor odborníků v oblasti IT ze společnosti Advanced Search Technology, s.r.o., kteří poskytli rozhovory pro stránky Zkus IT na téma, proč jsou ženy v IT žádány.

Při příležitosti tohoto semináře vydalo Zkus IT také leták se základními informacemi o ženách v IT v České republice.

Pohlednice byla vydána díky finanční podpoře Slovensko-českého ženského fondu, který podpořil také seminář o mediálním obrazu IT a rozvoj těchto stránek.