ICT profese

Není "ajťák" jako "ajťák". IT profesí je velké množství a je mnoho oblastí, ve kterých můžeš jako ajťačka pracovat. Můžeš být programátorka v týmu velké firmy (IBM, Microsoft, Dell, Unicorn) nebo můžeš programovat informační systém v nějaké firmě, třeba v nakladatelství. Nebo v televizi. Můžeš se stát analytičkou informačních systémů nebo systémovou administrátorkou anebo... Možností je spousta.

Všichni v IT nejsou podivíni...Při prohlížení inzeráty s nabídkami práce můžete narazit na názvy IT profesí, u kterých se nedokážete jasněji vybavit, jaká konkrétní práce se za nimi skrývá. Nabízíme Vám proto u vybraných profesí obecný popis práce.

Přesný popis práce je vždy závislý na konkrétním rozsahu činnosti, používaných operačních systémech a konkrétních softwarových produktech a v neposlední řadě i na typu a zaměření té které společnosti.

Většina pozic je rozdělena do několika úrovní dle zkušeností daného kandidáta/zaměstnance (junior – samostatný specialista – senior /profesionál) a dále dle úrovně řízení konkrétní pozice (samostatný pracovník - vedoucí týmu – manažer).

Obecné požadavky na všechny pracovní pozice: