Počty ICT odbornic a odborníků v ČR

Rok Celkem
(v tisících)
Ženy Muži
Počty Podíl % Počty Podíl %
 2012  132  13,0  9,8  119,1  90,2
 2011  126,6  11,4  9,1  115,2  90,9
 2010  121,6  12,9  10,6  108,7  89,4
 2009  114,2  12,4  10,8  101,8  89,2
 2008  110,8  14,7  13,3  96,1  86,7
 2007  96,3  12,2  12,67  84,1  87,33
 2006  87,6  13,0  14,84  74,6  85,16
 2005  78,7  12,6  16,01 66,1  83,99
 2004  72,9  12  16,46  61,0  83,54
 2003  81,3  14,7  18,08  66,5  81,88
 2002  91,2  20,2  22,14  71,0  77,86
 2001  86  20,2  23,48  65,8  76,52
 2000  72,5  17,1  23,58  55,4  76,42
 1999  68,1  16,3  23,93  51,8  76,07
 1998  61,5  13,7  22,27  47,7  77,57
 1997  64  17,3  27,03  46,7  72,97
 1996  58,4  17,9  30,65  40,5  69,35
 1995  59,5  20,4  34,28  39,2  65,72
 1994  58,9  22,2  37,7  36,7  62,5
 1993  59,8  21,8  36,4  38,0  63,6

Zdroj: Český statistický úřad

Odborní pracovníci v ICT profesích jsou podle klasifikace zaměstnání KZAM-R „vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky“, spadající do podstupiny KZAM-R 213, a „těchničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky“, spadající do podskupiny KZAM-R 312.

Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 213)

Poskytují rady, řídí výzkum, plánují, vyvíjejí a zdokonalují informační počítačové systémy a řízení výroby, plánují a navrhují programové vybavení pro počítače, stanovují principy a
metody, spravují data a řídí systémy databází při zajišťování jejich celistvosti a bezpečnosti. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje provádění výzkumu v oblasti teorie a metody využívání počítačů, jako např. návrh počítačové architektury, datových struktur, datových bází, algoritmů, umělé inteligence, počítačových jazyků, přenosu dat a robotiky, vyhodnocování, plánování a navrhování konfigurace technického a programového vybavení pro určité způsoby použití; návrh, zápis, odzkoušení a údržba počítačových programů; příprava vědeckých prací a technických zpráv, dokumentace
a příruček. Dohled nad jinými pracovníky je přípustný.

Do této skupiny patří projektanti a analytici výpočetních systémů (provádějí
výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí koncepce a metody, poskytují rady nebo se
zabývají praktickým využitím svých poznatků), programátoři (píší, testují a udržují
počítačové programy pro potřeby uživatelů) a ostatní odborníci zabývající se
výpočetní technikou jinde neuvedení (do této podskupiny patří ta zaměstnání, která se
zabývají údržbou datových slovníků, správou systému bází dat pro zajištění platnosti a
bezpečnosti dat).

Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky (KZAM 312)

Pomáhají uživatelům mikropočítačů a standardního programového vybavení při řízení a obsluze počítačů a periferních zařízení, plní omezené programovací úkoly související s
instalací a údržbu počítačového technického a programového vybavení. Náplň jejich
práce obvykle zahrnuje: pomoc uživatelům mikropočítačů a standardního
programového vybavení při instalaci a odstraňování závad; instalaci standardních
počítačových programů do určitého technického vybavení; obsluhu konfigurací a
instalací periferních jednotek; provádění menších změn a nastavení aplikačních
programů, jejich instalací, aktualizací a správu; řízení a obsluhu počítačů a periferních
zařízení; organizace práce, vedení záznamů o práci; provádění zálohování;
programování průmyslových robotů pro určité úkoly a jejich uvedení do provozu,
jakož i řízení jejich funkce. Mohou být vedeni řídícími pracovníky či vědeckými a
odbornými dušeními pracovníky. Dohled nad jinými pracovníky je přípustný (ČSÚ
2001:68).

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>