Monika Kavanová - Education Sales and Marketing Manager

Monika Kavanová pracuje od března 2007 ve společnosti Microsoft na pozici Education Sales and Marketing Manager pro střední a východní Evropu. Tuto pozici proto vykonává v ústředí Microsoftu pro střední a východní Evropu, které je v Mnichově.

"Mám na starosti prodej licencí softwaru Microsoft do vzdělávacího sektoru v zemích střední a východní Evropy - v praxi to znamená, že mám rozvíjet business a zároveň rozvíjet zaměstnance poboček."

Monika Kavanová

Business - tedy prodej licencí - rozvíjí ve spolupráci s 20 místními pobočkami (tedy i tou českou).

Tato část práce obnáší jednání s lidmi odpovědnými za školství v daných zemích, což jsou učitelé, ředitelé škol, představitelé krajů, ale i ministři a někdy i premiéři, kterým poskytuje informace o tom, jak mohou využívat ICT ve školství.

Zaměstnance poboček, kteří jsou zodpovědní za prodej licencí v té které zemi, také metodicky vede.

"Ve zkratce to znamená, že jim pomáhám realizovat jejich potenciál. Připravuji pro ně materiály z americké centrály, které přizpůsobuji potřebám jednotlivých zemí, pomáhám jim stanovovat a rozvíjet strategie pro místní trhy, učím je sdílet, když se jim něco v jejich zemi povede s ostatními pobočkami."

Jiný kraj, jiný mrav

Z náplně práce vyplývá, že Monika neustále cestuje po 25 zemích střední a východní Evropy - od Slovenska, přes Slovinsko, Chorvatsko, Ukrajinu, Rusko, až po Arménii, Kazachstán. Při jednáních v těchto zemích jí pomáhá středoevropský původ a vazby na některé země.

"Mohu se lépe vcítit do mentality obyvatel, protože máme společnou minulost. A díky tomu, že jsem řadu zemí procestovala dříve jako turistka, tak snadno nacházím společné téma."

"Funguje tu 'empowerment', tedy zplnomocnění lidí realizovat své nápady - každý může mít svůj projekt, když o jeho smysluplnosti přesvědčí svého nadřízeného, což není nic nemožného."

Na druhou stranu jí někdy jednání zkomplikoval fakt, že je žena, neboť v řadě východoevropských zemích nejsou zvyklí, že žena zastává takto významnou pozici.

"Vyloženě to vadilo jen jednou. Při jednání s muži musím někdy překonat bariéru ostražitosti, poté je jednání standardní."

Reakce žen-zákaznic, kterých je podle odhadu Moniky pouze deset procent, je naopak neuvěřitelně vstřícná a pracovní vztah je velmi efektivní.

Monika je se svou prací spokojená. "Je velmi variabilní, každý den je o něčem jiném a mohu pracovat na více různých projektech."

Nejvíce času tráví psaním reportů o plnění plánů prodeje - asi polovinu své pracovní doby. Čtvrtinu doby věnuje businessu, 15 procent vedení lidí a 10 procent jí zabere cestování.

"Prioritou mé práce je samozřejmě plnit stanovený plán prodeje, tedy 'čísla', které mám stanovené oddělením Sales and Marketing. Sama si ale stanovuji své personální cíle - například, že chci dosáhnout spokojenosti svých klientů - a při plnění těchto 'svých' cílů mám podporu společnosti, což je pro mne velmi motivující."

Právě péči o o osobní rozvoj každého ze zaměstnanců u Microsoftu velmi oceňuje. "Funguje tu "empowerment", tedy zplnomocnění lidí realizovat své nápady - každý může mít svůj projekt, když o jeho smysluplnosti přesvědčí svého nadřízeného, což není nic nemožného."

Důležité "soft-skills"

Na pozici do Mnichova nastupovala Monika jako zkušená manažerka - sedm let vedla ve společnosti Oracle divizi vzdělávání pro oblast střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Litevsko).

Jako vedoucí "Oracle University" byla zodpovědná za to, že její týmy v několika zemích prodají kursy za určitou sumu peněz a proškolí všechny zákazníky, které mají. "Práce spočívala ve vedení lidí, jejich motivaci a podpoře."

Právě tyto "soft skills", tedy schopnost vést tým, komunikovat, vcítit se do potřeb ostatních, jsou v její práci stejně důležité jako technické schopnosti.

"Málo se ví, jak je informatika tvůrčí. Možná přetrvává obraz upoceného chlapa v děravých ponožkách u počítače, ale o tom IT dnes vůbec není - IT se přibližuje normálnímu světu a businessu. Uzavření experti budou stále existovat, ale zároveň bude větší poptávka po odbornících otevřených více oborům."

Nabídku pracovat v Microsoftu i před lety v Oraclu dostala od head hunterů - tzv. lovců mozků.

"Do Oraclu jsem nastoupila z akademické sféry. Pracovala jsem v manažerském ústavu ČVUT, kde jsem koordinovala školení v manažerských dovednostech pro magistry nebo inženýry."

Vstoupit do oboru IT oboru se neobávala, vystudovala totiž na stavební fakultě ČVUT mezifakultní obor automatizované systémy řízení v investiční výstavbě.

"Vždy jsem spíš inklinovala k technice, matematika mě bavila. Tento obor jsem si vybrala kvůli jeho všestrannosti - byli jsme experimentální obor, učili nás profesoři z různých fakult a studium mi hodně dalo. Jednou z oblastí byla i kybernetika a základy programování."

Po ukončení studia programovala v Autocadu. "Dělala jsem automatizované návrhy elektrických nosníků a bavilo mě to."

V Oraclu byla zaskočená pouze komunikací ve zkratkách. "Používali jsme zkratky a kódy, a tak jsem se prvního půl roku tenhle jazyk učila."

Nabídku Microsoftu přijala hlavně kvůli možnosti pracovat v Mnichově a zajímavým benefitům pro celou rodinu.

"Důležité bylo to, že mi nabídli jinou pozici - nepřistoupila bych totiž na to pracovat na stejné pozici v jiné firmě a nabízet stejným klientům produkty tentokrát od jiné firmy. V Oraclu jsem pracovala sedm let na stejné pozici, takže mě lákala změna."

Začátky byly sice náročné, protože bydlela v Mnichově sama a za rodinou (manželem a dvěma dospívajícími dětmi) jezdila o víkendech, ale rychle se zapracovala a děti s manželem se přestěhovali za ní.

Neformálnost a vstřícnost

Práce v IT oboru se jí líbí. "Vyhovuje mi lehká neformálnost IT prostředí a dynamika oboru. Práce v nadnárodních společnostech je velká škola, protože už mají propracované všechny postupy, ale i tak se každý den naučím něco nového."

"Když žena odchází na mateřskou, tak se počítá, že se vrátí, protože u nás pracují jen kvalitní pracovníci, a bylo by proto ke škodě společnosti o ně přijít."

Monika se domnívá, že je škoda, že se o obor nezajímá více žen.

"Obor se možná zdá být nepřitažlivý, málo se ví, jak je informatika tvůrčí. Možná přetrvává obraz upoceného chlapa v děravých ponožkách u počítače, ale o tom IT dnes vůbec není - IT se přibližuje normálnímu světu a businessu. Uzavření experti budou stále existovat, ale bude zároveň větší poptávka po odbornících otevřených více oborům."

Pro ženy může být podle ní zajímavé i to, že nadnárodní prostředí umožňuje ženám s malými dětmi sladit jejich pracovní a rodinný život. V tomto směru se podle ní Oracle i Microsoft starají více, než jim ukládá zákon.

"Vycházejí rodičům vstříc zkrácenými úvazky - buď "part-time job" (částečný úvazek), nebo "share-job" (jednu pozici zastávají dvě ženy). Ženy s malými dětmi mohou pracovat i formou jednorázových projektů. Když žena odchází na mateřskou, tak se počítá, že se vrátí, protože u nás pracují jen kvalitní pracovníci, a bylo by proto ke škodě společnosti o ně přijít."

Březen 2008