Ženy v IT

Počítač a žena se k sobě zatím moc nehodí. Ženy sice počítače uživatelsky využívají téměř stejně jako muži, v oboru ICT jsou však stále vzácností.

V České republice pracovalo v roce 2012 podle údajů Českého statistického úřadu na pozicích ICT odborníků a odbornic necelých 10 procent žen, v roce 2002 jich na těchto pozicích pracovalo 22 procent. Podrobné statistiky najdete zde. Ženy v ICT pracují především v oblastech programování, služeb, vzdělávání či multimédií. V oblastech správy systémů a hardwaru se ženy téměř nevyskytují (zatím).

Klesající tendenci mají také počty dívek studujících na státních vysokých školách obory spojené s ICT. Z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání vyplývá, že zatímco ve školním roce 1996/1997 tyto obory studovalo 20 procent, o deset let později ve školním roce 2006/2007 to bylo 10 procenta, přičemž čistě informatické obory studuje pouze 2 až 4 procenta. Ačkoli patří obor ICT k nejvíce perspektivním a lukrativním, rozhodne se tento obor studovat méně dívek než jiné technické obory – chemické, stavební, dopravní, architekturu či jadernou fyziku (méně dívek studuje jen strojařinu).

Těmito počty se Česká republika řadí  k zemím, v nichž ženy ve srovnání s muži nejméně využívají možnosti perspektivní a lukrativní kariéry v oboru ICT – mezi zeměmi Evropské unie zaujala v roce 2011 v poměrném zastoupení žen v IT profesích až 20. místo.

Česká republika patří přitom k zemím, které tomuto problému nevěnují na vládní úrovni sebemenší pozornost, ačkoli OSN, OECD i EU na nedostatek žen v IT oboru upozorňují již řadu let. Výrazný nepoměr mužů a žen v IT totiž vnímají jako problém z hlediska rovných příležitostí (ženy nemohou v současnosti využívat příležitostí, které obor ICT nabízí, ve stejné míře jako muži), a z hlediska ekonomického: vzhledem ke stoupajícímu nedostatku ICT odborníků a prokázané vyšší efektivitě různorodých pracovních týmů.

Ačkoli Evropská komise společnou strategii  na dosažení většího zapojení žen do ICT dosud nepřijala, na problém nedostatečného zastoupení žen v ICT sektoru upozorňuje (např. ve zprávě „Women and ICT“ a na internetových stránkách „IT Girls“). Problém nedostatečného zastoupení žen v ICT profesích řeší i řada členských zemí Evropské unie v rámci svých národních projektů (některé národní kampaně jsou uvedeny na stránce Kampaně).

Nedostatek žen ve svých týmech vnímají v České republice jako problém nadnárodní ICT společnosti  (například IBM, Microsoft, Hewlett-Packard či Vodafone), které vytvářejí pracovní podmínky umožňující slaďování pracovního a rodinného života.

Z vysokých škol začala nedostatek studentek jako první aktivně řešit Fakulta informačních a komunikačních technologií VUT v Brně z iniciativy profesora a tehdejšího proděkana Jana M. Honzíka, který je přesvědčen, že ženy mohou obohatit tvůrčí týmy o přínos ženského pohledu na vytvářené systémy a produkty (více v článku FIT sluší dívkám). Nově se snaží středoškolské studentky zaujmout také ČVUT v Praze společným projektem s Hewlett-Packard Holky, pozor.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>